POWERMAT Svářečka MIG MAG MMA TIG 220A FLUX PM-IMGTS-220L

Tento designový produkt POWERMAT Svářečka MIG MAG MMA TIG 220A FLUX PM-IMGTS-220L od společnosti POWERMAT snadno můžete pořídit na našich stránkách teď opravdu levně. Nabídka již od 5817 Kč
Cena: 5817 Kč

POWERMAT Svářečka MIG MAG MMA TIG 220A FLUX PM-IMGTS-220L
Poloautomatický svařovací stroj POWERMAT PM-IMGTS-220L má velmi široké využití. Umožňuje efektivní svařování různých typů materiálových skupin v širokém rozsahu tlouštěk materiálu. Použité tranzistory IGBT mají příznivý vliv na nižší spotřebu energie, větší odolnost proti rušení a poklesům napětí a dobré charakteristiky oblouku.
Ovládací panel se nyní ještě snadněji používá a obsluha má rychlý přístup ke všem funkcím. To má pozitivní vliv na ergonomii a efektivitu práce v závodě.
Elektronika zařízení je založena na tranzistorech IGBT, které kombinují výhody dvou typů tranzistorů: snadné ovládání tranzistorů s efektem pole a vysoké průrazné napětí a rychlost spínání bipolárních tranzistorů. Svařovací proud je velmi stabilní, což zaručuje dokonalý svar. Díky technologii IGBT je zařízení lehčí a úspornější ve spotřebě energie.
Je vybaven snadno čitelným LCD displejem, který zobrazuje aktuální svařovací proud nastavený knoflíky, z nichž jeden je zároveň tlačítkem pro volbu funkce. Migomat je vybaven chladicím ventilátorem, elektronickými obvody a dalšími součástmi a také tepelným senzorem, který chrání zařízení před přehřátím.
Vysoký výkon a účinné chlazení

Díky použití tranzistorové technologie IGBT je účinnost zařízení až 60%.
Plně automatický posuv drátu
Vestavěné funkce, které vám usnadní práci

HOT START (automatický), běžně známý jako horký start, umožňuje dočasné zvýšení svařovacího proudu nad hodnotu nastavenou svářečem. HOT START funguje při zapálení oblouku a je navržen tak, aby zabránil přilepení elektrody k materiálu. Je to skvělá pomůcka při zapalování elektrody.
ANTI STICK (automaticky) přeruší/minimalizuje svařovací napětí a proud v případě zkratu mezi elektrodou a svařovaným materiálem. ANTI STICK umožňuje svářeči snadnější odtržení elektrody.
ARC FORCE (0-10) stabilizuje oblouk bez ohledu na jeho délku. Snížením hodnot funkce poskytuje měkký oblouk a menší hloubku svaru, zatímco zvýšení hodnot funkce má za následek hlubší svar a možnost svařování krátkým obloukem. Při nejvyšší hodnotě funkce ARC FORCE je možné vtlačit elektrodu do lázně roztaveného kovu a materiál propálit.
VRD (ZAPNUTO/VYPNUTO) Tato funkce snižuje výstupní napětí na přibližně 20 V ve vybitém stavu na bezpečnou úroveň, čímž eliminuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Další komfort a výhody poskytují:

Manuální (MIG) režim – tato funkce umožňuje ruční nastavení parametrů svařování při svařování v plynovém štítu FeC/Co2 nebo ve stíněném FeC/ArCo2E308 Ar98
Synergický režim (SYN MIG) – funkce, která umožňuje nastavit automatický výběr parametrů
Díky funkci FLUX nejsou potřeba žádné ochranné plyny – vhodné při použití samostínících vodičů
Ruční výběr tloušťky drátu pro vhodné parametry a automatické rozsahy
Ruční volba řízení svařování (dvoutaktní – 2T / čtyřtaktní – 4T)
Volba parametrů automatického svařování pro typ plynu, bez ochranného plynu a pro svařování hliníku
Funkce FLUX – při svařování samostínícími dráty E308 Ar98
Řízení indukčnosti (-10) – (+10) umožňuje optimalizovat charakteristiky oblouku v závislosti na tloušťce svařovaného plechu a metodách a podmínkách svařování. Tato funkce je užitečná při svařování tenkých ocelových plechů, zabránění jejich vyhoření a při pájení pozinkovaných plechů. Změna hodnoty indukčnosti také snižuje množství rozstřiku při svařování
Systém podávání drátu

2kladkový podavač umožňuje přesné zasunutí svařovacího drátu bez jeho prokluzu.
Mobilita zařízení

Lehká konstrukce spolu se stabilní hliníkovou rukojetí umožňuje snadné přemisťování celého zařízení.
Svařovací schopnosti:

Svařování MIG/MAG je jedním z nejpoužívanějších svařovacích procesů. Ale co se za tím vlastně skrývá? Vše závisí na výběru vhodných ochranných plynů a přídavných kovů až po vlastnosti různých typů svařovacích oblouků.

Výhody svařování MIG/MAG:

vysoká účinnost nanášení,
žádná struska,
snadné zapálení svařovacího oblouku,
dobrá vhodnost pro mechanizované a automatizované svařování,
vysoká rychlost svařování s dobrou kvalitou svaru,
dobrá vhodnost pro použití ve vynucených a obtížných polohách,
nízké náklady na pojivo.
Svařování obalenou elektrodou MMA (Manual Arc Welding) – je nejstarší a nejuniverzálnější metodou obloukového svařování.

Metoda MMA používá potaženou elektrodu, která se skládá z kovového jádra pokrytého stlačeným povlakem. Mezi koncem elektrody a svařovaným materiálem vzniká elektrický oblouk. Vznícení oblouku je kontaktní dotykem konce elektrody se svařovaným materiálem. Elektroda se roztaví a kapičky roztaveného kovu elektrody se přenesou obloukem do kapalné lázně svařovaného kovu a po ochlazení vytvoří svar. Svářeč tlačí elektrodu, když se taví proti obrobku, aby udržel oblouk konstantní délky, a současně pohybuje tavným koncem podél linie svaru. Kryt tavící se elektrody emituje plyny, které chrání tekutý kov před atmosférou a poté tuhne a vytváří strusku na povrchu jezírka, která chrání tuhnoucí svarový kov před vlivy prostředí. Když je elektroda odstraněna z obrobku, elektrický oblouk se zastaví a svařovací proces se přeruší. Po položení jednoho stehu by měla být struska mechanicky odstraněna.
Svařování TIG – je metoda, která umožňuje získat svary nejvyšší kvality. Svařovací oblouk žhne mezi žáruvzdornou, netavící se wolframovou elektrodou a obrobkem. Inertní plyn, podle kterého je metoda pojmenována, vytváří atmosféru bez kyslíku a zabraňuje chemickým reakcím v kapalné svarové lázni. Výsledkem jsou hladké, rovnoměrné a bezpórové svary. Přídavný materiál se přivádí ručně nebo z podavače drátu.

Svařování TIG je možné pro všechny svařitelné kovy. Nejširším spektrem použití jsou nerezové oceli a neželezné kovy, jako je hliník, měď a mosaz. TIG se používá především pro kořenovou vrstvu svarového švu, protože svary jsou čisté a neporézní, a proto dobře odolávají dynamickému zatížení.
Vestavěný 3,3″ turbo ventilátor

Díky masivnímu ventilátoru s kuličkovými ložisky dojde v případě tepelného přetížení k velmi rychlému vychladnutí stroje.
Technické parametry:

Pracovní cyklus svařovacího proudu 100%: (MIG-MAG – 170A)
Pracovní cyklus svařovacího proudu 60%: (MIG-MAG – 220 A)
Pracovní cyklus svařovacího proudu 100%: (MMA – 170 A)
Pracovní cyklus svařovacího proudu 60%: (MMA – 220 A)
Pracovní cyklus svařovacího proudu 100%: (TIG-LIFT – 170 A)
Pracovní cyklus svařovacího proudu 60%: (TIG-LIFT – 220 A)
Podporované průměry vodičů: 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 [mm]
Svařovací napětí MIG-MAG: 15 – 26,5 [V]
Provozní režimy: manuální/poloautomatický/synergický
Podporované cívky drátu: max. až 5 kg
Síťová ochrana: 25 A (MIG), 32 A (MMA), 25 A (TIG)
Obsah balení:

Držák objemu (-): 205 cm
Držák elektrody MMA (+): 210 cm / průměr zátky 13 mm 35-50
Hořák EURO MIG/MAG: 295 cm
Kontaktní špička: 1x 0,8 mm
Kladka (oboustranná) nosný drát: 0,8 mm a 1,0 mm; typ U
Svářečská maska
Kartáč s kladivem

Další produkty z kategorie Svářečky

Další produkty od výrobce POWERMAT


Top